• Ảnh bìa

Cơ cấu công ty

Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất đối với việc quản lý của bất kỳ tổ chức nào sử dụng nhiều hơn một vài người là xác định cơ cấu tổ chức của tổ chức đó và thay đổi cơ cấu này khi nào và khi nào cần thiết.

Về

Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất đối với việc quản lý của bất kỳ tổ chức nào sử dụng nhiều hơn một vài người là xác định cơ cấu tổ chức của tổ chức đó và thay đổi cơ cấu này khi nào và khi nào cần thiết.
Hầu hết các tổ chức có cấu trúc phân cấp hoặc kim tự tháp, với một người hoặc một nhóm người đứng đầu.Có một dòng hoặc chuỗi lệnh rõ ràng chạy xuống kim tự tháp.Tất cả những người trong tổ chức đều biết họ có thể đưa ra quyết định nào, cấp trên hoặc sếp của họ là ai mà họ báo cáo và cấp dưới trực tiếp của họ là ai mà họ có thể đưa ra chỉ thị.
Quảng Đông Pengwei Fine Chemical Co., Ltd bao gồm nhiều phòng ban với các tài năng chuyên nghiệp như đội R & D, đội bán hàng, đội kiểm soát chất lượng, v.v.Thông qua sự kết hợp của các bộ phận khác nhau, tất cả các sản phẩm của chúng tôi sẽ được đo lường chính xác và phù hợp với yêu cầu của khách hàng.Đội ngũ bán hàng của chúng tôi sẽ phản hồi trong vòng 3 giờ, sắp xếp sản xuất nhanh chóng, giao hàng nhanh chóng.
Hơn nữa, thông qua cấu trúc công ty mạnh mẽ, chúng tôi sẽ chuyên môn hóa hơn trong công việc và có khả năng nhận ra tiềm năng của mình tốt hơn.

Mọi thứ bạn cần để tạo một trang web đẹp