• Ảnh bìa

Lịch sử công ty

 • Năm 2006 Thành lập Nhà máy Thủ công & Nghệ thuật Pengwei Quảng Châu
  Vào năm 2006
  Năm 2006 Thành lập Nhà máy Thủ công & Nghệ thuật Pengwei Quảng Châu
 • Trong năm 2007 Sản xuất đang được xử lý
  Năm 2007
  Trong năm 2007 Sản xuất đang được xử lý
 • Năm 2014 Tham dự Hội chợ Canton
  Trong năm 2014
  Năm 2014 Tham dự Hội chợ Canton
 • Năm 2017 Việc thành lập Công ty TNHH Hóa chất Mỹ Pengwei Quảng Đông.
  Trong năm 2017
  Năm 2017 Việc thành lập Công ty TNHH Hóa chất Mỹ Pengwei Quảng Đông.
 • Vào năm 2021, chúng tôi đang trên đà phát triển
  Vào năm 2021
  Vào năm 2021, chúng tôi đang trên đà phát triển